Visų „Hornsan“ gaminių sudėtys yra sudarytos labai kruopščiai, atsižvelgiant į efektyviausią visų sudedamųjų dalių santykį bei sąveikavimo tarpusavyje rezultatus,- siekiant bendro didžiausio visų sudedamųjų dalių poveikio žmogaus sveikatos būklei.